Vítejte


na stránkách sloužících především pro získání informací zájemcům o vzdělání v konceptu PNF. PNF je nejen fyzioterapeutická metoda, je to především koncept přístupu k hodnocení a terapii pacienta, plně respektující zásady ICF.
Využívá pro facilitaci motorických funkcí aferentních impulsů z proprioceptorů a eferentních impulsů z mozkových center, které se jako základní principy uplatní ve specifických technikách a pohybových vzorech, které PNF k terapii využívá.

Kurz Jaro 2018

V roce 2018 plánujeme pro velký zájem tři kurzy. První z nich proběhne na počátku roku. Zde jsou termíny: část: 15. 1. – 19. 1. 2018 část: 21. 3. – 25. 3. 2018 část: 21. 5. – 25. 5. 2018 Na kurz byli pozváni zájemci z databáze na základě již došlých přihlášek. Další kurz proběhne […]

Kurzy v roce 2018

Velmi mne těší stálý zájem o kurzy PNF a skvělé reference od mých absolventů. Vše beru jako závazek a především povzbuzení k dalšímu zvyšování kvality kurzů. Z mého profilu již víte, že jsem jediným lektorem PNF v České republice, který od International PNF Association získal označení International PNF Therapist. To je již více než  osmiletá […]

P(n)F 2018

Přeji všem současným účastníkům kurzu, absolventům kurzů minulých, zájemcům o kurzy budoucí, zkrátka všem příznivcům úžasné PNF, šťastný vstup do nového roku a zástupy spokojených pacientů!!! Petra Bastlová

Kurzy v roce 2017

Na rok 2017 plánujeme opět 2 kurzy, jeden na jaře, druhý na podzim. Termíny jarního kurzu: 1. část: 3.4. – 7.4. 2017 (pondělí – pátek) 2. část: 7.6. – 11.6. 2017 (středa – neděle) 3. část: 11. – 15. 9. 2017 (pondělí – pátek) Termíny podzimního kurzu: 1. část: 16. 10. – 20. 10. 2017 (pondělí […]

Mimořádný kurz „Zima 2016″

Pro velký zájem účastníků a s cílem zkrátit čekací dobu na účast v kurzu, je vypsán mimořádný termín kurzu PNF: část: 18. – 22. 10. 2016 (úterý – sobota) část: 14. – 18. 12. 2016 (středa – neděle) část: 13. – 17. 2. 2017 (pondělí – pátek) Na kurz budou zváni přihlášení zájemci z databáze, dle pořadí došlých přihlášek. […]

Kurzy v roce 2016

V tomto roce se tradičně uskuteční dva kurzy – na jaře a na podzim. Na kurzy budou zváni účastníci z databáze došlých přihlášek. Kurz JARO 2016 část: 7. 3. – 11. 3. 2016 (pondělí – pátek) část: 20. 4. – 24. 4. 2016 (středa – neděle) část: 6. 6. – 10. 6. 2016 (pondělí – pátek) KURZ […]

2. dotisk učebnice Bastlová, P.: Proprioceptivní neuromuskulární facilitace

V e-shopu Vydavatelství Univerzity Palackého www.evup.upol.cz je k dispozici již druhý dotisk vyprodané učebnice BASTLOVÁ, P. Proprioceptivní neuromuskulární facilitace. Olomouc: VUP, 2016. 1. vyd., 138 s. ISBN 978-80-244-4030-9.

Prodloužení akreditace

Certifikovanému kurzu Proprioceptivní neuromuskulární facilitace byla Ministerstvem zdravotnictví prodloužena akreditace do 30. 4. 2020. Více v kategorii „Akreditace“.

Podzimní kurz 2015

Termíny aktuálního kurzu PNF: 1. část: 12. 10. – 16. 10. 2015 (pondělí – pátek) 2. část: 9. 12. – 13. 12. 2015 (středa – neděle) 3. část: 8. 2. – 12. 2. 2016 (pondělí – pátek)

Kurzy v roce 2015

V tomto roce proběhnou dva kurzy, na jaře a na podzim. Účastníci budou vybráni z pořadníku přihlášek a e-mailem jim budou zaslány přesné termíny kurzu.